Il Giardino della Conoscenza

Discorsi scelti
di
Maulana Shaikh Nazim al-Haqqani an-Naqshbandi

True Sufi Master of the XXI century - Shaikh Nazim B.Mhrp.ks

Dal libro “Il Giardino della Conoscenza“: